Manège
1. Eerste maal inschrijven voor een rijles gebeurt ter plaatse. 2. Iedereen die in de manege of op het domein van de Paardenwinning een paard berijdt, moet een helm dragen. Er zijn helmen ter beschikking in de cafeteria indien men niet in het bezit is van een helm. 3. Al het materiaal van de manège mag en kan gebruikt worden tijdens de lessen, maar we vragen wel dit met respect te behandelen en netjes en proper op de juiste plaats terug te leggen. 4. Paarden zijn levende wezens, behandel ze dan ook met veel liefde en respect. 5. De paarden mogen niet gevoerd worden !!! ( na de les een kleine beloning mag in de vorm van vb. een paardensnoepje, een stukje wortel of appel ). 6. Het is ten strengste verboden om zich in de stallen te begeven zonder een begeleider van onze manège. 7. De uren om te komen rijden moeten op voorhand gereserveerd worden. Indien men niet kan komen moet men 24 uur op voorhand verwittigen. 8. Men moet minstens 10 minuten voor aanvang van het lesuur aanwezig zijn. 9. Iedereen die op het domein van de Paardenwinning een paard berijdt moet in het bezit zijn van een verzekering. Indien men geen persoonlijke verzekering heeft, kan men zich laten verzekeren via de Vlaamse Liga Paardensport. Informatie hierover kan men bekomen in de cafetaria. 10. De uitbater of lesgever zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen
Home Over ons Info VZW De Paardenwinning Activiteiten Sfeerbeelden en Video Contacten
REGLEMENT PAARDENWINNING
De Paardenwinning